Dagprogramma

Globaal dagprogramma

07.00 – 09.00 uur:        aankomst kinderen waarna ze lekker gaan spelen

09.00 – 10.00 uur:        activiteit binnen of buiten

10.00 – 11.00 uur:        fruit eten, wat drinken en boekjes voorlezen

11.00 – 12.00 uur:        vrij spelen of activiteit

12.00 – 13.00 uur:        brood eten

13.00 – 15.00 uur:        jongste kinderen gaan slapen oudste kinderen gaan spelen of knutselen

15.00 – 15.30 uur:        iets drinken

15.30 – 17.00 uur:        vrij spelen

17.00 – 19.00 uur:        kinderen worden opgehaald

Kind educatie: VVE KIKI

Ik werk met het VVE (vroegtijdige voorschoolse educatie) programma van KIKI. Met Kee en Kees zoals mijn poppen heten, hebben we elke maand een ander thema om mee te werken.

We gaan dan samen binnen dit thema met Kee en Kees ontdekken wat er allemaal bij hoort. Bij het thema herfst gaat het bijvoorbeeld over vallende bladeren of kastanjes en eikels. We gaan dan naar buiten met de bladeren spelen en leren dan woorden en tellen. Ook worden er boeken rond dat thema voorgelezen. Daarnaast wordt er ingegaan op wat er bij de kinderen zelf speelt. Verder knutselen we over het thema en zingen en dansen.

Andere thema’s zijn bijvoorbeeld:

  • Kleuren
  • Winkelen
  • Spelen met zand
  • De keuken
  • Cijfers
  • Sport en spel
  • Op de kinderboerderij

Dit alles doen we op een speelse en vrijblijvende zodat er voldoende tijd overblijft om vrij te spelen, te ontdekken en te ontwikkelen.