Gastouder

Wat is een gastouder?

Kinderopvang Balenshuis is een geregistreerde kinderopvang. Bij de kamer van koophandel (KvK) bekend onder J.P.M. Leijten-Teurlings. Ingeschreven in het landelijk register kinderopvang (LRK) onder nummer 552386339.

Heb ik recht op kinderopvang toeslag?

Doordat Kinderopvang Balenshuis is ingeschreven bij de KvK en LRK heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

 

Hierdoor heeft u dus recht op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang

 • Voldoet aan de opleidingseisen gesteld in de wet kinderopvang.
 • Heeft een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Dit geldt ook voor huisgenoten boven de 18 jaar en regelmatige bezoekers boven de 18 jaar.
 • Is ingeschreven bij één of meerdere gastouderbureaus.
 • Gastouderbureaus voeren jaarlijks een risico-inventarisatie uit.
 • Heeft een geldig E.H.B.O. diploma
 • Mag maximaal 6 kinderen opvangen, waarvan 1 buitenschoolse. Maximaal 2 kinderen mogen onder een jaar zijn.
 • Werkt volgens de 4 pedagogische doelen uit het beleidsplan
  • eigenheid van het kind
  • emotionele veiligheid van het kind
  • persoonlijke en sociale ontwikkeling
  • bijbrengen van normen en waarden
 • De GGD voert onverwachte inspecties uit.
 • Houdt kennis op peil door het volgen van cursussen en workshops. Ik ben in het bezit van;
  • VVE diploma KIKI
  • Cursus kinderpsychologie
  • Diploma kindercoach
  • Cursus baby in zicht
  • Diverse workshops gastouderbureaus
 • Heeft een achterwacht bij 4 kinderen of meer.